Service Menu

Mfuko wa afya ya Jamii / Community Health Fund

RocketTheme 

Ijue CHF / TIKA

Mwanachama atanufaika na huduma zote za afya ya msingi za kinga na tiba zitolewazo katika zahanati, kituo cha afya na hospitali ya wilaya kama vile:

More Information

 
CHF 
RocketTheme 

Collaborations between the National Health Insurance Fund (NHIF) and Community Health Fund (CHF)

More Information

 

© Copyright 2012 , All Rights Reserved | The Director General, National Health Insurance Fund, P.O. Box 11360, Dar es Salaam, Tanzania, Tel:+255 22 2133969/2133964, Customer Care:+255 22 2133958, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer | Privacy Policy