TAARIFA KWA UMMA - KUTOKEA KWA TATIZO KATIKA MFUMO WA ULIPAJI MADAI KWA WATOA HUDUMA ZA MATIBABU