MICHANGO YA VIFURUSHI VYA NAJALI AFYA, WEKEZA AFYA NA TIMIZA AFYA